Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 22, 2010
Image Size
4.8 MB
Resolution
2445×3254
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,660
Favourites
188 (who?)
Comments
81
Downloads
222
×
Autumn kiss by LeviDansam Autumn kiss by LeviDansam
I love Autumn :heart:

---------

Một nỗ lực nhằm phục hồi chức năng dy thần kinh hoa mộng...
Add a Comment:
 
:iconyuminouu:
yuminouu Featured By Owner Apr 2, 2011
When i see this picture ( whitch is sooo wonderfull) i want to say " to kiss or not kiss, that is the question !" Because the boy kiss the bone but I think to shakespeare too because I think it's a poetic picture ^^'
Reply
:iconfinniy:
Finniy Featured By Owner Mar 31, 2011  Hobbyist General Artist
Watercolour? Cool.... I admire your work! :D
Reply
:iconcatcanh:
catcanh Featured By Owner Jul 21, 2010
Đẹp trai qu,lm lay động dy thần kinh ho sắc của mềnh dồi
Reply
:iconbluenblackst:
bluenblackst Featured By Owner Jun 10, 2010
phần o ảo thật :D
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Jun 12, 2010
Cảm ơn bạn :hug:
Reply
:iconsockstealingnome:
sockstealingnome Featured By Owner May 26, 2010
That would be my favorite season if Florida actually had an Autumn. The skull reminds me of Hamlet. What significance did you plan for it?
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Jun 4, 2010
Thankie, nothing really special ^^;
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Mar 22, 2010
Ci o bửn qu kaka ạ....:XD:.....vo tăng view cho kaka đy
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 22, 2010
Lần sau cn vo bi bc l ta giấu com-mần ngay :furious:
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Mar 23, 2010
kaka xấu tnh v đ ra
Reply
:iconlinhach:
LinhAch Featured By Owner Mar 21, 2010
chờ mi ci tiếp theo :->
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 22, 2010
2 ngy nữa kưng ạ :D


M...cuối tuần ny đến Văn Miếu đ! mag con Nikon mới tậu đi cho anh e chim ngưỡng :drool:
Reply
:iconlinhach:
LinhAch Featured By Owner Mar 23, 2010
oke em :">
em dng ph lắm ri ế!!
Reply
:iconlinhach:
LinhAch Featured By Owner Mar 17, 2010
beautiful pic :x
I like it!!!
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 17, 2010
Ch ngao kưng :heart: e đ tm đc chủ (tức l chị) rồi cơ ? giỏi qu! Thưởng n.. *liệng cho cục xương* :giggle:
Reply
:iconlinhach:
LinhAch Featured By Owner Mar 23, 2010
hihi, Rex em, em nhớ mấy quả banh hum nọ chị mang đến lớp ri chứ j ;))
rồi, hum no học hnh họa cứ ni thẳng ni thật để chị mang ra chơi vs ku*ng :x
Reply
:iconlanhudie:
Lanhudie Featured By Owner Mar 12, 2010
Nice artwork! Like the warm colors you chose!
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 14, 2010
Thank u very much ^.^
Reply
:iconlanhudie:
Lanhudie Featured By Owner Mar 14, 2010
Your welcome! ^-^
Reply
:iconkyotosora:
KYOtoSORA Featured By Owner Feb 28, 2010
đng l tranh nhn xa hoa nhn gần
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 6, 2010
Cmt thế hả :P Đng ăn đn :fork:
Reply
:iconkinly:
kinly Featured By Owner Feb 28, 2010
them 2 tranh nua chac la ngon :XD: Commission iem 1 cai' :D:
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 6, 2010
:hug:
Reply
:icongoldenblueviolets:
goldenblueviolets Featured By Owner Feb 26, 2010
i love the coloring!
Reply
:icondolokun:
Dolokun Featured By Owner Feb 23, 2010   Traditional Artist
hoa mộng g ci tranh ny O.o

chỉ c người xem mới hoa mộng v tranh ny thi =A=
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
D ko hiểu cmt muốn ni g lắm nhưng cũng xin cảm ơn :B
Reply
:iconfriendswithspiders:
FriendsWithSpiders Featured By Owner Feb 23, 2010  Hobbyist Traditional Artist
This is very beautiful. It has a sort of momento mori feel to it. :3
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
Thank U very much! :heart:
Reply
:iconfriendswithspiders:
FriendsWithSpiders Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Traditional Artist
^^
Reply
:iconzanerus:
Zanerus Featured By Owner Feb 23, 2010  Hobbyist Writer
Amazingly beautiful, creative, colorful, and well done.
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Feb 23, 2010
Ci ny tặng em ạ? Hm trước chị ni cn g.Ci ny ở ngoi chắc mu nhạt lắm nhỉ
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
.. hm ấy v đang bấn loạn do lạc đường nn ta cũng ko tự chủ đc mnh đ ni những g(hnh như c cả phần khen ch "đẹp trai":D)

Để luyện thm vi bức nữa rồi tặng ch :XD:
(từ khi đưa e Leningrad về ra mắt gia đnh mới cho ra đời đc 3 Đứa- đy l đứa thứ 3 :lonely:)
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Feb 25, 2010
Hnh như em cũng c khen chị xinh gi.....:XD::XD::XD:.....nghĩ lại chết cười.........:XD:.....chậc, chờ vi bức nữa của chị chắc em mốc mm qu....=
="=
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 25, 2010
Khen ta xinh rồi định nuốt lời hả? Chết n :ninjastar:
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Feb 26, 2010
Đu c, chị vẫn xinh m....h...h....h.....nhớ tặng tranh cho iem đấy.Em sẽ chịu kh chờ chị...^^
Reply
:iconchikatomedonoshi:
ChikatoMedonoshi Featured By Owner Feb 23, 2010
kiss of death?
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 6, 2010
No, of love ^^~
Reply
:iconforty-two-point-five:
forty-two-point-five Featured By Owner Feb 23, 2010  Professional General Artist
Very beautiful... and such a creative idea!!
Reply
:iconginty212:
ginty212 Featured By Owner Feb 23, 2010  Hobbyist Traditional Artist
ton bi 2 với bi 3 nhờ :D :XD:

m my lm g c dy thần kinh hoa mộng m phục với chả hồi :P


dạo ny tao hết thch em galgo mỏng vn to rồi, canson thch hơn my ah ^^~
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
Hứ...
Thế dạy thm bi 4 với bi 5 đi :P

Tao chỉ bị THUI CHỘT thi! Vẫn cn a~ :slap:
Canson.. phải ci giấy b Pirate t mu hộ t k :? Nếu đng n th...
Reply
:iconginty212:
ginty212 Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Traditional Artist
THUI nn CHỘT lun rồi :P
trong truyện của my lấy đu ra 1 khung gọi l hoa mộng hử , lo ny :slap: :mwahaha:


uh, l loại đấy đấy :XD:
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
Đng l sng nay nổi hứng đứng Đập muỗi trước cửa c khc.. tự nhin phải vả nhau với thin hạ..mệt gh :P Ny th.. :slap:
Thi, x xo :XD:
Ci e đấy chn bỏ xừ. M..tao c thể cưu mang ton bộ mấy e galgo cn lại của m ko :woohoo: CN đại ca đến lấy lun ;)
Reply
:iconginty212:
ginty212 Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Traditional Artist
ều, giấy vẽ trứng ung lm tiền đấy , nếu đổi em canson th t đổi :D :XD:
m CN đến nh chị Nhung đấy, qun ah :B
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 25, 2010
Hờ hờ nồi c-ri vẫy gọi, qun sao đc :dance:
Reply
:iconquybaba:
quybaba Featured By Owner Feb 23, 2010
Đến lc phải tự mua c lẽ tri tim em sẽ lại thay đổi :D
Reply
:iconginty212:
ginty212 Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Traditional Artist
h h :XD:
Reply
:iconhelin666:
helin666 Featured By Owner Feb 23, 2010
Ci bạn trong tranh đẹp zai qu ;_; ghen tỵ vs ci đầu lau thiệt ;,;
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Mar 14, 2010
:XD:
Reply
:iconeveninghell:
eveninghell Featured By Owner Feb 23, 2010
ooooh i love to experience autumn
hahaha unfortunately we don't have that season in our place hahahaha


well i wonder why he's kissing a skull
is that a skull of his deceased beloved one?????/
just asking no intention to offend your majestic work
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Feb 24, 2010
My place-Hanoi(North area in Vietnam) has Autumn :) (Septemper-> November)
Reply
Add a Comment: